MULTIMEDIA

Centrul Municipal de Colectare Iaşi

CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE

Studii de caz Microsoft: Proiecte inovative în Educație

 

învățământ Preuniversitar

Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea manualului de evaluare internă a calității educației

 

Beneficiar: AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, în calitate de partener principal și Beneficiar al finanțării

 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat realizarea programului educațional de dezvoltare a capacităţii furnizorilor de educaţie de a elabora, implementa, evalua şi revizui sisteme şi proceduri de asigurare a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar.

 

Programul educațional vizat în cadrul proiectului a condus la optimizarea managementului şi asigurării calităţii la nivelul furnizorilor de educaţie, de care vor beneficia experţii – formatori în evaluare şi acreditare, directorii unităţilor de învăţământ, membrii consiliului de administraţie şi membrii comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC – din care fac parte şi reprezentanţii elevilor, părinţilor, autorităţilor locale şi, după caz, ai angajatorilor). Mecanismele de asigurare a calităţii (fapt subliniat şi în POS-DRU) creează condiţiile de bază pentru ca sistemul educaţional să poată furniza cunoştinţele, abilităţile şi competenţele necesare pentru creşterea competitivităţii.

 

Obiective specifice:

Dezvoltarea, pilotarea şi implementarea manualului de evaluare internă a calităţii (susţinut printr-o aplicaţie informatică). A fost elaborat, pilotat şi implementat un program în domeniul educațional - manualul de evaluare internă a calităţii (cu aplicaţia informatică aferentă), ca instrument pentru managementul şi asigurarea calităţii. În acest fel s-a optimizat, la nivel de furnizor, ca timp de lucru şi cantitate de muncă depusă, activitatea de planificare, implementare, evaluare şi revizuire a activităţilor de autoevaluare şi îmbunătăţire a calităţii, în raport cu standardele şi cu cerinţele naţionale şi locale.

 

Formarea persoanelor aparţinând grupurilor ţintă pentru implementarea instrumentului elaborat pentru managementul şi asigurarea calităţii. S-au realizat, conform cerinţelor POS-DRU (DMI 1.1), acţiuni de dezvoltare a personalului cheie implicat în managementul şi asigurarea calităţii la nivel de sistem (experţi - formatori în evaluare şi acreditare) şi de furnizor (membrii CEAC, câte unul din fiecare unitate şcolară), pentru utilizarea manualului de evaluare internă.

Dezvoltarea culturii calităţii la nivelul furnizorilor de educaţie – prin activităţi şi materiale de sensibilizare, informare şi diseminare a manualului de evaluare internă a calităţii şi a aplicaţiei informatice asociate (inclusiv activităţi de sprijin de tip helpdesk). Realizarea acestui obiectiv a fost conforma cerinţelor POS-DRU (DMI 1.1.), asigurând, pe de o parte, vizibilitatea proiectului şi, pe de altă parte, implementarea corectă şi unitară a manualului de evaluare internă în funcţie de condiţiile concrete din fiecare unitate şcolară.

În cadrul celor trei categorii de activități, partenerul S&T Romania SRL a dezvoltat și implementat soluţia informatică „Portal de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii”, un sistem integrat, la nivel naţional, pentru evaluarea internă a furnizorilor de educaţie din învăţământul preuniversitar. Soluţia informatică este una „web-based” și se bazează pe o platformă de management a conţinutului documentelor dezvoltata pe tehnologie Sharepoint. De asemenea, soluția este integrată cu serviciile „cloud” de autentificare şi colaborare Office 365/Live@Edu. Toate activitățile de arhivare, versionare, căutare, indexare extind capabilitățile standard ale platformei de management a conținutului. Din punct de vedere funcțional soluţia are 2 componente/module „Evaluarea şi Îmbunătăţirea Calităţii” și „Asistenţă Metodologică şi Biblioteca Electronică”.

 

Utilizatorii soluţiei sunt reprezentanţi FE (furnizori de educaţie), ARACIP, Ministerul Educației, Inspectoratelor Şcolare Judeţene. În cadrul contractului au fost achiziționate și instalate echipamente HW și de comunicații, precum și licențe SW pentru operarea sistemului.

 

 

Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Schitu Duca

Studiu de caz de implementare a soluției HP Multiseat şi Microsoft MultiPoint Server

 

“Pentru copiii din mediul rural este extrem de important să aibă acces la calculator la şcoală, mulţi dintre ei neavând această posibilitate în familie. Din cauza lipsei de resurse financiare, şcolilor le este foarte dificil să achiziţioneze echipamente IT şi programele necesare” – Beatrice Coca, director al Şcolii cu clasele I-VIII din comuna Schitu Duca, Iaşi.

 

Schitu Duca este o comună situată la aproximativ 20 de km de municipiul Iaşi şi are 4278 de locuitori. În Schitu Duca funcţionează o şcoală cu 7 locaţii dispuse în cele 8 sate componente, în care învaţă în total 687 elevi, de la clasa I până la clasa a VIII-a.

 

Primarul comunei, Mihai Mihalache, aflat într-o continuă căutare de proiecte şi resurse de dezvoltare a comunei pe care o conduce, a propus companiei Microsoft demararea unui parteneriat pentru a sprijini scoala din comună, ale cărei dotări IT erau precare şi se rezumau la 10 calculatoare cu o vechime de peste 6 ani, fără suport software corect licențiat, uzate moral şi fără perspective de modernizare, din cauza lipsei de resurse financiare la nivel local şi la nivelul Ministerului de resort.

 

Soluția

Microsoft și HP au propus implementarea în şcoala de la Schitu Duca a unei soluții inovatoare, care îmbunătăţească experienţa de învăţare a elevilor şi să aducă o abordare nouă în tehnicile de predare a profesorilor.

 

 

 

Cristian Popescu, Local & Regional Public Sector Lead, Microsoft România: Microsoft şi HP au propus o soluţie inovatoare, personalizată pentru educaţie, ce oferă experienţe unice şi aplicate în clasă pentru elevi și pentru profesori. Soluţia implementată prin acest parteneriat prezintă o serie de avantaje educaționale și economice cum sunt ușurința în instalare și în operare de către utilizatori fără pregătire în tehnologia informației și economiile semnificative de energie și de spațiu”.

 

Soluția combină o platformă HP Multiseat împreună cu soluţia Microsoft Windows MultiPoint Server, ce au fost instalate în două locaţii selectate din școală, la Poieni şi la Schitu Duca. Soluţia a fost proiectată în special pentru a economisi spaţiu în clasă sau în laborator, energie şi costuri de întreţinere şi este accesibilă oricărui profesor din şcoală, fără a necesita o pregătire de specialitate.

 

HP Multiseat include un calculator principal cu o unitate centrală performantă (HP Compaq Multiseat ms6200 Desktop) pe care rulează sistemul de operare Windows MultiPoint Server, la care au fost legate 5 terminale (HP t150/t200 Zero Client for Multiseat), fiecare cu propriul monitor, tastatură și maus. Platforma permite conectarea a până la 15 terminale la unitatea centrală și, adiţional, la fiecare terminal se pot conecta până la 2 tastaturi. Astfel, soluția HP Multiseat:

-          permite reducerea numărului de unități centrale fizice

-          elimină complexitatea unei multitudini de cabluri care să încarce spaţiul de lucru sau care să ocupe sursele de alimentare cu energie electrică

-          elimină zgomotul făcut de eventuale unităţi suplimentare şi costurile şi timpul necesare întreţinerii lor.

 

HP asigură echipamentul hardware, driverele software și cablurile şi, împreună cu Microsoft Windows MultiPoint Server, oferă școlilor soluția ideală pentru a dota cu costuri minime săli de clasă, săli de lectură conectate la Internet sau laboratoare informatice.

 

Andrei Partenie, Corporate Enterprise & Public Account Manager, HP România: Școlile din România, în special cele din zonele rurale, nu au acces la tehnologie iar raportul dintre numărul de calculatoare și numărul elevilor este foarte mic – acestea sunt provocări reale ale sistemului educaţional românesc. Soluţia HP Multiseat oferă un răspuns practic și eficient din punctul de vedere al costurilor, oferindu-le școlilor posibilitatea de a dubla, cu același buget, numărul de elevi ce au acces la tehnologie în scop educațional.”

 

Impact

În şcoala din Poieni sunt înregistraţi 140 de elevi în clase primare şi gimnaziale şi 19 cadre didactice, în timp ce şcoala din Schitu Duca sunt înregistraţi 60 elevi şi 3 cadre didactice în ciclul primar. Experienţa de învăţare este diferită de la o locaţie la alta: platforma are aplicaţii mult mai complexe pentru elevii din clasele mari din şcoala Poieni, fiind utilizată atât la prezentări de lecţii din domenii diverse, testări, cât şi la ore de informatică sau pentru lucru individual. La Schitu Duca, elevii de vârste mici folosesc platforma, în general, pentru prezentări la lecţiile de clasă.

 

Beatrice Coca, Director, Școala din Schitu Duca: Instalarea acestei platforme în şcoala noastră a fost un eveniment aşteptat şi fericit, întrucât nu aveam posibilităţi de modernizare a reţelei actuale de calculatoare, depaşite fizic şi moral. De când echipamentele au fost instalate, profesorii şcolii noastre au susţinut aici, zilnic, ore de clasă, din cele mai diverse domenii. Practic, mai toate orele se pot ţine aici: istorie, geografie, matematică, fizică, biologie.”

 

Un alt avantaj al soluţiei este că se instalează şi se utilizează uşor şi nu necesită cunoştinţe specializate de tehnologia informației. Administratorul reţelei este, desigur, profesorul de informatică, dar fiecare profesor care îşi ţine ora în laborator, indiferent de specialitate, administrează cu uşurinţă reţeaua în timpul orei, în funcţie de obiectivele sale la clasă”, mai spune Beatrice Coca.

 

HP MultiSeat și Microsoft MultiPoint Server permit profesorului aflat în sala de clasă vizualizeze miniaturi de ecran pentru fiecare terminal conectat şi să monitorizeze activitatea elevilor. Profesorul poate deschide o aplicaţie pentru toate terminalele, poate bloca o aplicaţie, poate bloca accesul la anumite site-uri Web sau poate limita accesul elevilor la o singură aplicaţie, cea care rulează pe calculatorul gazdă, asigurându-se că elevii se concentrează la lecţia predată. Beatrice Coca: Elevii noştri au folosit până acum platforma pentru a asista la prezentări de lecţii dar au dat şi teste sau chestionare, pe care profesorul le poate monitoriza în timp real”.

 

Pe fiecare terminal elevii îşi pot crea foldere individuale, unde îşi stochează fişierele create în cursul orelor.  Prin funcția de deconectare, elevii pot întrerupe activitatea la terminal fără a pierde informațiile şi, chiar dacă în absenţa lor, alţi elevi au utilizat calculatorul, nu trebuie decât să se conecteze din nou pentru a-şi relua activitatea.

 

Există mai multe modalităţi de administrare a conturilor în reţea, în funcţie de necesităţile fiecărei şcoli. Astfel, se pot crea conturi de utilizatori individuale, accesibile printr-un nume de utilizator şi parolă unice pentru fiecare elev sau se pot crea conturi de utilizatori generice pentru fiecare terminal. O a treia opţiune este disponibilă în cazul în care se instalează sisteme multiple Windows MultiPoint Server, disponibile pentru reţele mai complexe. Noi am ales a doua variantă, prin care am creat câte un cont de acces cu nume de utilizator şi parolă pe fiecare terminal de lucru, întrucât era mai uşor de gestionat din punct de vedere administrativ, presupunând mai puţin timp şi resurse pentru actualizarea anuală a conturilor”, declară Beatrice Coca, directorul şcolii. Aceasta înseamnă că elevii trebuie se conecteze mereu la acelaşi terminal pentru că doar acolo îşi regăsesc folderele create.

 

Soluţia HP Multiseat și Microsoft MultiPoint Server nu se adresează exclusiv mediului educațional, ci și altor organizații mici și mijlocii şi s-a dovedit foarte eficientă şi în instituţii din domeniului sănătății. Beneficiul principal al soluţiei este faptul că permite accesul clienţilor la cele mai noi tehnologii în schimbul unui cost redus de instalare și exploatare. Deoarece nu sunt necesare cunoștințe IT pentru administrare, soluția poate ajuta orice profesor țină cursuri aplicate și interactive, oferindu-le elevilor informații în timp real. În plus, soluţia reduce consumul de energie cu până la 80% față de utilizarea calculatoarelor individuale, ajutând astfel şcolile să realizeze economii importante.

 

Mihai Mihalache, Primar, Comun Schitu Duca: „Parteneriatul cu Microsoft şi HP a adus un mare beneficiu copiilor din comuna noastră, prin facilitarea accesului la calculator şi, astfel, oferirea unui avantaj educaţional major. Este extrem de important să le poţi oferi copiilor din mediul rural echipamente şi resurse în pas cu dezvoltarea tehnologică, pentru ca ei să poată concura în deplină egalitate de cunoştinţe şi deprinderi cu alţi copii, indiferent de statut şi posibilităţi financiare, pentru a deveni adulţi educaţi și pregătiţi pentru viaţă. Apreciez efortul Microsoft şi HP de a sprijini instituţiile educaţionale din mediul rural şi de a contribui la o educaţie mai bună pentru copiii noştri”.

 

Pe scurt

 

Organizaţia

Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Schitu Duca, judeţul Iaşi, are 687 elevi, din care 140 învaţă în unitatea centrală din satul Poieni, iar restul în celelalte 6 locaţii din cele 8 sate componente ale comunei.

 

Situaţia

Situaţia economică la nivel local şi naţional nu permitea şcolii achiziţioneze calculatoare noi, moderne, cu toate programele software necesare, să le instaleze şi să le întreţină la parametri optimi. Scoala dispunea de 10 calculatoare vechi, fără licențe software, achiziţionate în urmă cu 6 ani. Mulţi dintre elevii şcolii nu au posibilităţi în familie pentru a cumpăra un calculator, astfel că este necesar să deprindă lucrul pe calculator în cadrul şcolii.

 

Soluţia

HP MultiSeat, o platformă formată dintr-o unitate centrală şi 5 terminale de lucru dotate cu monitoare, tastatură şi maus, împreună cu Microsoft MultiPoint Server. Acestea au fost instalate în 2 locaţii din cele 7 ale şcolii.

 

Beneficii

-          experienţă nouă de învăţare şi de predare

-          profesorul poate deschide o aplicaţie pentru toate terminalele sau poate închide aplicaţii de pe terminale

-          soluţia poate fi utilizată pentru prezentări, testări și lucru individual

-          ușurință în instalare şi utilizare, fără pregătire IT avansată

-          soluţie ergonomică, reduce numărul de cabluri și de unităţi fizice, îmbunătățește confortul fonic

-          soluţie economică, reduce consumul de energie

-          acces controlat prin nume de utilizator şi parolă

-          spațiu de lucru individualizat pentru fiecare elev

 

 

Software

Microsoft Windows MultiPoint Server

 

Parteneri

HP România

 

Colegiul Național ”Grigore Moisil” București – Povestea unui Portal educațional unic în Europa

53 de profesori şi 754 elevi de la Liceul „Grigore Moisil“ din Bucureşti utilizează Learning Gateway, o platformă special concepută de Microsoft să ajute procesul de învăţământ

 
În anul 2007, profesorii de la Liceul Grigore Moisil din Bucureşti, au avut curajul de a fi prima 
 şcoală din sud estul Europei cu un portal educaţional „Learning Gateway” implementat 
de Microsoft. Soluţia construită pe baza tehnologiei Microsoft oferă un site dedicat, 
un spaţiu virtual pentru fiecare proiect, în cadrul unui portal dezvoltat pe intranet-ul 
propriu al liceului, „Moisil live”. 
 
„Learning Gateway” nu este un produs, un pachet pe care îl poţi cumpăra ca atare, ci este un 
cadru conceput să sprijine procesul de învăţământ, perfect adaptat şi modulat în funcţie de
 nevoile celui care îl va utiliza şi care integrează instrumente deja cunoscute.
 
În anul 2007, profesorii de la Liceul „Grigore Moisil” din Bucureşti au făcut ca această școală
  fie prima din sud-estul Europei care implementează un portal educațional cu ajutorul
 conceptului Learning Gateway, creat de Microsoft pentru educație. Prin Learning Gateway,
 liceul beneficiază de un cadru prin care tehnologia informației sprijină actul educațional. 
Conceptul este perfect adaptat și modulat în
funcție de cerințele utilizatorilor și integrează instrumente software Microsoft deja cunoscute.
 
Ioana Neacşu, Director al Liceului „Grigore Moisil”, despre impactul Learning Gateway: 
Pentru noi acest portal a devenit o parte a şcolii, o componentă zilnică a activităţii noastre.
 În cei patru ani de când am reuşit să-l punem în funcţiune s-a transformat în instrumentul 
de lucru indispensabil, iar tot ceea ce înseamnă informaţie relevantă în cadrul 
Liceului „Grigore Moisil“ este stocat, transmis şi recepţionat prin intermediului portalului”.
 
Implementare 

Implementarea proiectului a început în anul 2007, fiind prima școală din S-E Europei care a avut curajul să implementeze un astfel de proiect. Înainte de 2007 mai existau doar în Marea Britanie astfel de sisteme funcționale.

Profitând de o foarte bună colaborare pe care am avut-o anterior cu Microsoft România dar și de granturile de dezvoltare școlară, care aduceau cu sine și o cotă de finanțare a proiectelor aprobate, acordate de Ministerul Educației și Cercetării, Colegiul Național ”Grigore Moisil” a aplicat și a câștigat implementarea proiectului. Parte din finanțarea acestui proiect s-a realizat prin fonduri guvernamentale implicând și o co-finanțare din partea partenerilor din proiect.

Parteneri:

ü  Microsoft pentru platforma Learning Gateway

ü  SIVECO

ü  Primăria Sectorului 6

După implemantare portalul a devenit ca o parte a școlii, ca o componentă zilnică a activității elevilor și profesorilor de aici.

”Când te obișnuiești cu un lucru nu mai conștientizezi valoarea lui pentru că îl ai permanent la îndemână și ți se pare normal să fie așa. Însă la începutul verii anului 2013 am avut probleme tehnice și pentru circa 2 luni am rămas fără portal. Abia atunci am realizat cât de indispensabil a devenit pentru noi toți, în sensul că tot ce înseamnă informație relevantă în cadrul organizației noastre, era purtat, transmis și recepționat prin intermediul portalului. Acesta are două aspecte extrem de importante: în afară de componenta educațională este un mediu virtual de învățare, în sensul că aici sunt postate portofoliile copiilor, proiectele noastre, rezultatele procesului de învățare.” Declară Ioana Neacșu, Directorul Colegiului.

În momentul implementării proiectul a existat și o dozp de scepticism, în primul rând pentru că la momentul acela, o mică parte dintre profesori știau să utilizeze mijloace IT și pentru comunicare și în procesul didactic. Proiectul de realizare a platformei a inclus și o componentă de formare  a cadrelor didactice, care au parcurs un modul de formare pentru a ști să utilizeze portalul.

 

Beneficiile colaborării cu Microsoft

În primul rând platforma este Microsoft. Pe de o parte este portalul, pe de altă parte este “Partners in learning”. Faptul ca Liceul Grigore Moisil a avut portalul și l-a dezvoltat le-a permis să devină parteneri în rețeaua mondială pentru educație “Partners in learning”.

 

Beneficii generale:

1.       Creștere dovedită a performanței școlare

2.       Auto-învățare în locul memorării 
3.       Acces ușor și în timp util la informații 
4.       Oportunităţi sporite de păstrare şi arhivare a istoricului oferite atât profesorilor cât 
şi elevilor
5.       Un excelent mijloc de comunicare între toate părțile
6.       Simplitate și ușurință de utilizare
 
Evoluție
Proiectul este într-o continuă evoluție și noi componente se adaugă pe măsură ce apar 
noi cerințe cărora Portalul portalul trebuie să le răspundă. 
(aici ar trebui să completăm cu lista noilor funcțiuni și beneficiile aduse de acestea)
 
Funcționalități

Comunicare și colaborare: Portalul este un mediu prin care se comunică nu doar cu elevii, ci şi cu părinţii acestora. În plus, profesorul uită că este magistru şi nu mai stă cu spatele la elevi şi faţa la tablă, ci devine parte din echipă, parte din cercul reunit în jurul calculatorului.

Arhivare: activitățile desfășurate în cadrul liceului sunt înregistrate pe foi electronice și arhivate.
 Liceul „Grigore Moisil” păstrează istoricul datelor circulate în interiorul portalului
 în ultimii 4 ani de activitate.

Stocare: portalul este un mediu virtual de învăţare unde sunt postate portofoliile copiilor, proiectele profesorilor, rezultatele procesului de învăţare.

 

Colegiul Național de informatică Piatra Neamț - Microsoft World Tour School

 

Colegiul Național de informatică Piatra Neamț este singura școală din România selectată să ia parte la programul Microsoft Showcase School Programe. După 5 ani de munca grea în parteneriat cu Microsoft au reușit sa intre in elita educației la nivel global, iar în noiembrie 2014 a intrat pe lista celor 150 de școli de elită din 75 de țări participante în program.

Microsoft recunoaște astfel tot efortul depus de profesorii și elevii Colegiului Național de Informatică, nu doar pe perioada selecției, dar în tot procesul educațional, pentru a crește nivelul de personalizare și implicare în procesul de învățare, atât pentru profesori cât și pentru elevi.

Istoric

Înființat cu mai bine de patru decenii în urmă, CNI este singura unitate de profil din județul Neamț cu toate clasele de profil real. Strategia școlii urmărește responsabilizarea elevilor față de propriul lor traseu profesional dar și implicarea în rezolvarea problemelor comunității locale.  În ceea ce privește componenta inovatoare a activității educative, CNI reșește să dezvolte proiecte naționale și internaționale abordând o viziune transdisciplinară prin abordarea de cursuri opționale transcurriculare. 

Ajutati de tehnologie profesorii și elevii colegiului dezvoltă un nou tip de educatie, în care  elevul nu este doar obiectul procesului educațional, ci mai ales subiectul acestuia. Manualele digitale, lecțiile video și aplicațiile diverse care aduc realitatea mai aproape de teorie au transformat CNI într-o școală tot mai pregătită de era digitală și mai aproape de mediul de afaceri și oportunitățile reale de dezvoltare și angajare ale elevilor săi. 

 

Colegiul în cifre

920 elevi

64 profesori

3 Microsoft Expert Educator

 

Tehnologie

Laboratoarele dispun de software educațional și general și permit desfășurarea lecțiilor cu ajutorul Microsoft Office; AeL versiunea 6.0; Video proiectie; Audiții diverse.

Laboratoarele integrează echipamente video și audio, proiectoare, smartboard-uri, sisteme audio, computere și laptopuri care permit elevilor și profesorilor să lucreze într-un mediu stimulant De fapt, fiecare elev  poate accesa cursul și testele de pe propriul său calculator, permițându-le acestora să învețe într-un mod interactiv.  

 

Elevii utilizează tablete Microsoft Surface RT  și Kinect / Xbox ceea ce îi ajută să se adapteze cu rapiditate la noile tehnologii. Recent introduse în curriculum  educațional, tabletele  sunt folosite începând cu clasa a cincea și până la clasa a X-a, permițând utilizarea unor practici de predare inovative care să conducă către incluziunea digitală a elevilor. Elevi și profesori utilizează Office 365 pentru a colabora pe proiecte diferite, atât în cadrul școlii cât și în afara acesteia.

 

Parteneriatul cu Microsoft oferă CNI, prin selectarea acestei instituții în programul World Tour School posibilitatea de a-și demonstra competitivitatea pe piața educațională națională și internațională, după ce în urmă cu patru ani a fost admis în rândul școlilor Pathfinder, iar din 2011 a devenit școală mentor în programul ”Parteners in learning”.

 

Academia Microsoft, care funcționează în cadrul CNI și Centrul de testare Certiport, prin intermediul căruia profesorii și elevii au posibilitatea de a se perfecționa în domeniul IT, sunt alte două importante realizări care au contribuit la selectarea CNI pentru a face parte din World Tour School.

 

Despre Microsoft World Tour School

 

Microsoft World Tour School este un program global, care include 3700 MIE Experts, 400 Showcase schools, 800 MIE Experts in 400 showcase schools, 250 Student Ambassadors in 85 Showcase schools.

 

Colegiul Emanuil Gojdu din Oradea: a zecea Academie Microsoft din România 

 

Colegiul Emanuil Gojdu din Oradea este cea de-a treia școală din România care a reușit să intre pe lista celor mai performante școli Microsoft Showcase School în anul 2012. Această nouă reușită este urmarea unor performanțe mai vechi, precum reușita organizării Academiei Microsoft în cadrul școlii sau certificarea ca Centru de Testare CERTIPORT.

În anul 2013 – 2014, din rețeaua școlară din România doar trei dintre școli au reușit intre pe lista Microsoft Showcase School. Este vorba despre Colegiul Național ”Grigore Moisil”din București, Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț și Colegiul ”Emanuil Gojdu” din Oradea.

Microsoft Showcase School sunt o rețea de școli performante, unde conducerea școlii împărtășește o puternică dorință de schimbare și evoluție. Aceștia au reușit creeze în școlile lor medii inovative de învătare, unde elevii contribuie pozitiv la propriul lor proces de creștere și la schimbarea procesului de învățare.

Datorită rezultatelor obținute în decursul anilor de către cadre didactice din catedra de informatică, precum și a rezultatelor obținute de elevi la competițiile de profil, începând cu noiembrie 2012, Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea a devenit una din cele 10 Academii Microsoft din România.

Datorită performanțelor lor deosebite, la finele anului 2011, Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea a devenit Academie CISCO. Apoi, în anul școlar 2011-2012, Colegiul Național „Emanuil Gojdu” a devenit una din cele 10 academii Microsoft din România.

 

Colegiul Emanuil Gojdu din Oradea este una dintre cele mai mari școli din țară cu rezultate excelente în ultimii ani și cu un management performant care a reușit să schimbe fundamental procesul de învățare din școală.

 

Colegiul German Goethe București – aplicația Adservio

 

Istoric

Colegiul German Goethe este școala care continuă tradiția învățământului pentru minoritatea germană din București, fiind înființată cu peste 250 de ani în urmă Școala se află în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice și se înscrie într-o rețea de unități de învățământ cu predare în limba germană. Cunoașterea limbii germane este o condiție pentru înscrierea  la aceasta școala.

 

Soluție

Conducerea Colegiului Goethe a acceptat provocarea Adservio de a implementa un sistem inovativ de management școlar. Adservio este singurul sistem interactiv de management şcolar care îmbunătăţeşte vizibil activitatea în instituţiile de învăţământ. Modulele Adservio sunt interconectate şi se adresează tuturor celor implicaţi în activitatea de educare a tinerilor. Adservio oferă soluţii dedicate pentru Ministerul Educaţiei Naţionale, Secretariat, Directori, Inspectorat, Profesori, Părinţi, Elevi.

 

Beneficii pentru unitatea de învățământ, Directori și Secretari

Adservio oferă instant toate informaţiile necesare, fără a mai fi nevoie de a căuta prin rapoarte, cataloage și dosare. Printr-o simplă accesare, Adservio pune la dispoziţie rapoartele de activitate ale cadrelor didactice, permite vizualizarea cataloagelor în format electronic, generarea rapoartelor către Inspectorat și Ministerul Educației și Cercetării Științifice şi oferă informații actualizate despre orice activitate din școală. Altfel spus, directorii au acces la orice informaţie, de absolut oriunde.

În cadrul școlilor care au ales Adservio, rata absenteismului a scăzut cu 60%, iar in unele cazuri media pe clasă a crescut cu 1 punct.

 

Beneficii elevi

Elevii au la dispoziție o mulțime de instrumente toate la un click distanță. Ţin legătura cu prietenii de la şcoală şi creează grupul lor de discuţii, lucrează împreună la teme şi proiecte, încarcă pozele favorite şi le arată prietenilor. Cu Adservio pot oricând să verifice situația școlară, de la plusuri și minusuri primite pentru activitatea la ore, până la note, absențe și chiar probabilitatea de ascultare la o anumită materie.

Alte beneficii:

o    Descoperă mai multe despre personalitatea lor, despre facultatea şi chiar despre cariera care li se potriveşte cel mai bine.

o    Pot trimite profesorilor temele şi proiectele direct, fără a mai fi nevoie de cd-uri, memory stick-uri sau alte medii de stocare.

o    Află notele primite de la profesori chiar şi când notarea se realizează seara de acasă și nu trebuie să mai aștepte până la ora următoare.

o    Au acces la cărţi gratuite şi la o librărie cu peste 10 000 de titluri.

 

Beneficii Părinți

Părinții au acces de oriunde și oricând la situația școlară a copilului. Văd unde se situează copilul faţă de media pe clasă şi pe şcoală. Află rapid evoluţia sa de la o zi la alta şi sunt informați instant, prin mesagerie, de către profesori, diriginte, secretariat sau chiar de conducerea școlii.

 

Învăţători, profesori şi diriginţi

Adservio preia o parte din munca învăţătorilor, profesorilor şi diriginţilor şi generează cu un singur click rapoartele către conducerea unității. Cu Adservio pot introduce rapid note şi absenţe, au acces oricând şi oriunde la orarul personal şi nu numai. Aplicația generează statistici legate de performanţa clasei şi elimină timpii acordaţi raportărilor semestriale şi anuale. Cu ajutorul Adservio profesorii sau diriginții nu mai trebuie să calculeze medii şi să numere note sau absenţe. Au oricând posibilitatea să comunice cu părinţii şi elevii şi să le transmită materiale şi informaţii educative utile.

 

Beneficii ISJ și Minister

Ministerul are la îndemână datele școlare actualizate la minut.

RAPOARTE - Posibilitate de preluare directă a rapoartelor necesare Ministerului, din bazele de date ale Inspectoratelor și școlilor 

STATISTICI - Acces facil la rapoarte și date statistice globale, specifice, individualizate generate automat 

INFOMAȚII ACTUALIZATE - Acces la informații actualizate (bursieri, zone de proveniență, cazuri sociale, apartenență la religie, vârstă) 

COMUNICARE RAPIDĂ - Comunicare directă cu inspectori, directori, secretariat, cadre didactice prin intermediul mesageriei

 

Pe scurt, Adservio înseamnă educaț­ie la standarde europene:

o    Acces la informația școlară oricând și de oriunde: note, absențe, scutiri

o    Internet în fiecare sală de clasă

o    Elevii pot afla probabilitatea de ascultare

o    Acces la clasamentul clasei

o    Comunicare mai ușoara cu profesorii și colegii

o    Test psihologic de autocunoaștere

o    Librărie online cu manuale școlare

o    Dotare cu echipamente IT a întregii școli

 

 

Mediul universitar

Centrul de Vizualizare Avansată

 

foto-11Proiectul iniţiat de fostul rector al USAMV Iaşi, în prezent preşedinte al Senatului, prof. Gerard Jităreanu, a costat 4,5 milioane de dolari, 3 milioane de dolari fiind contribuţia companiei americane NavTech din dorinţa de a-şi promova proiectul în sud-estul Europei, iar restul sumei provenind de la Ministerul Educaţiei.

Laboratoarele constituie un principal centru de atracție pentru diferiți vizitatori ai universității. În el lucreaza în principal studenții din anul I și al II-lea de la un număr de 43 de discipline. Laboratoarele sunt certificate de către Asociaţia Internaţională a Centrelor de Vizualizare Avansată pentru a folosi expertiza Universităţii în folosul educaţiei globale şi al instruirii în sectorul alimentar al infrastructurii critice.

 

Tehnologia de ultimă generaţie, folosită şi de armata americană în războiul din Irak, permite studenţilor şi profesorilor simulări în tridimensional a activităţilor care se derulează în cadrul procesului instructiv-educativ. Cele cinci laboratoare din care este format Centrul de Vizualizare Avansată oferă capabilităţi 3D şi de teleprezenţă sunt: laboratorul pentru experienţe şi descoperiri, laboratorul de instruire imersivă, laboratorul de instruire vizuală, laboratorul de teleprezenţă şi laboratorul de dezvoltare.

 

Laboratorul de Tele-Prezenţă oferă un mediu inovativ pentru instruirea avansată la distanţă şi interacţiune umană, ce implică contact cognitiv si vizual direct, permiţând o colaborare mai eficientă între idei, educaţie şi descoperiri. Permite universităţii realizarea de cursuri la distanţă fără restricţii geografice sau de timp.

 

32539_101171176597718_100001145075852_6894_4187840_nLaboratorul de Educaţie Imersivă oferă un mediu CAVE (Cave Automatic Virtual Enviroment), de imersie/implicare virtuală într-un proces sau fenomen, pentru a creea o experienţă reală a învăţării prin practică. Laboratorul oferă vizualizarea pe un display de la 2 la 8 pereţi (laboratorul din Iaşi dispune de 4 pereţi). Cu alte cuvinte, cu ajutorul ochelarilor speciali, cei care folosesc CAVE pot vedea obiecte plutind în aer şi se pot plimba în jurul lor, putând astfel le observe caracteristicile.

 

Laboratorul de Experienţă şi Cercetare oferă o metodă incitantă şi inovativă pentru transferul de cunoştinţe, astfel încât audienţa poată descoperi noi idei şi concepte prin "edutainment" (Educaţie şi diverstiment). În Aula „Haralamb Vasiliu“ de la USAMV în care se află acest laborator a fost amplasat cel mai mare ecran 3D din Europa.

32539_101169186597917_100001145075852_6852_6897582_nLaboratorul de Instruire Vizuală oferă un mediu de instruire stimulant şi incitant, prin care studenţii şi profesorii îşi pot comunica, virtual şi vizual, ideile şi descoperirile. Laboratorul de Instruire Vizuală oferă un mediu creativ şi stimulant, astfel încât studenţii îşi pot comunica virtual şi vizual propriile idei şi descoperiri. Obiectele 3D plutesc în mijlocul clasei, transformată într-un spaţiu 3D interactiv.

Laboratorul de Dezvoltare oferă conţinutul 3D al dezvoltării ciclului de viaţă într-un proces sau fenomen, pentru a susţine iniţiativele educaţionale la distanţă şi cele bazate pe simulări, pentru dezvoltarea economică a forţei de muncă.

Cadrele didactice ale instituției au observat o creștere a pregătirii studenților și o creștere a înțelegerii unor subiecte care înainte erau mai greu de explicat. Fără discuție s-a realizat și îmbunătățirea considerabilă a actului didactic. Tehnicile de predare sunt explicate mult mai simplu, iar universitatea a creat o bază de date cu privire la metodele și subiectele proiectate în 3D doar cu ajutorul colectivului nostru, fără a cumpăra niciun program, practic am adaptat tehnologia. Prof. Univ. Dr. Ioan Țenu, Prorector responsabil cu activitatea educațională

 

Utilizarea tehnologiilor Microsoft în cadrul Universității Athenaeum București

Istoric

Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti a fost fondată în anul 1990 ca instituție particulara de învatamânt superior, non-profit şi a devenit persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional de Învăţământ, prin Legea 135/ 24 mai 2005 şi reacreditată în anul 2009 în urma evaluării instituţionale de către ARACIS, cu calificativul “ÎNCREDERE”. Pe toată traiectoria activităţii, marcată de cei 25 ani de existenţă, întreaga atenţie a conducerii Universităţii a fost axată pe conţinutul învăţamântului, pe asigurarea dimensiunii şi structurii cunoştinţelor mereu în concordanţă cu ecuaţia cerere-ofertă educaţională, ea însăşi în dinamică permanentă în spaţiul intern, european, internaţional.

 

Universitatea dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare, dotată cu un spaţiu modern cu echipamente de ultimă generaţie. Un asemenea tip al învăţământului este adecvat pieţei „produsului”, respectiv calificărilor şi cu capabilitate de a se menţine în cuplul dinamic de feed-back al celor doi vectori: Universitate – Practică, realizând la cota maximă sinergia sistemului educaţional.

 

Soluție

În mediul universitar, cursanții și profesorii utilizează tehnologiile Microsoft  ca platformă comună de învățare și predare datorită ușurinței în utilizare și a performanțelor ridicate la un înalt nivel. Echipa suport IT din cadrul universității utilizează și administrează cu eficiență serverele bazate pe sisteme de operare în rețea, Microsoft Server și a stațiilor de lucru cu sistem de operare Windows. Crearea și gestionarea conturilor de utilizatori în cadrul grupurilor de studenți, masteranzi și profesori este deosebit de facilă și reușește să organizeze activitatea didactică pe ani de studii și specializări astfel încât posibilitățile de lucru în cadrul diferitelor activități practice sunt mult îmbunătățite. Activitățile practice desfășurate în cadrul laboratoarelor și seminariilor se desfășoară într-un mod plăcut, ce pune accentul pe lucru în echipă și potențează creativitatea și spontaneitatea datorată facilităților extrem de numeroase puse la dispoziție de platforma Microsoft.

 

Lucrul colaborativ în cadrul universității este esențial și necesar în dezvoltarea aptitudinilor practice și reprezintă o metodă facilă de a pune în practică elementele teoretice expuse în cadrul cursurilor, iar tehnologiile Microsoft răspund cu eficiență și ușurință la astfel de cerințe. Metodele moderne de învățare presupun utilizarea aplicațiilor de tip e-Learning, ce au avantajul de a impune un ritm propriu de învățare, acces la materiale cu dinamică și conținut interactiv, transcrierea cursurilor în format digital, crearea de laboratoare virtuale, lecții practice și documentarea prin intermediul bibliotecilor digitale.

 

Microsoft pune la dispoziție platforma ca bază pentru instalarea și configurarea unor sisteme de tip e-Learning și impune o gamă de standarde înalte pentru aplicații de ultimă generație accesibile prin intermediul Internet-ului, iar pentru administratorii de infrastructură și dezvoltatorii de conținut digital sunt puse la dispoziție instrumente necesare de creare conturi, acordare roluri, dezvoltare lecții interactive necesare unui proces modern de învățare on-line. În cadrul universității Athenaeum, platforma Microsoft are un rol esențial prin intermediului produselor software de la nivelul serverelor, a stațiilor de lucru în rețea și a aplicațiilor din suita Office, ce permit desfășurarea activităților didactice la un nivel înalt, centrat pe performanță și educație superioară. Alegerea platformei Microsoft este o alegere naturală, bazată pe sustenabilitate, fiabilitate și performanță necesară activităților de învățare, predare, practică în laboratoare și de studiu individual și în echipă.

 

vasile_emiliaPregătirea viitorilor absolvenți necesită instrumente moderne de comunicare și colaborare, iar utilizarea tehnologiilor Microsoft reprezintă soluția competitivă și eficientă, astfel încât integrarea și angajarea în companii de succes sau dezvoltarea de afaceri pe cont propriu reprezintă un scop ușor de realizat. În procesul managerial apreciez standardele înalte de calitate și performanță oferite de tehnologiile Microsoft, iar rezultatele obținute reflectă eforturile susținute de cadrele didactice în activitățile de predare și transmitere de cunoștințe, dar și nivelul de pregătire obținut de absolvenți ce reușesc să aplice competențele dobândite. Platforma Microsoft reprezintă suportul pentru excelență în educație și cercetare, fapt ce recomandă o bună colaborare între mediul universitar și tehnologiile IT de ultimă generație. – Prof. Univ. Dr. Emilia Vasile, Rector

 

 
Newsletter

EDITORIAL
romaniuc liliana.jpg
Cheile care trebuie să înveţe... vizibil şi sustenabil!
Un comentariu de Liliana Romaniuc, publicat pe portalul Adevarul.ro » Citeste


COMPANIA SAPTAMINII
Ghid de Reciclare: Reciclarea se învață!
Să recunoaștem, sortarea și reciclarea deșeurilor pe care le generăm acasă nu face neaparat parte din obiceiurile noastre. Pe de altă parte, este un obicei care se cultivă cu mare grijă în țările europene și nu numai. Reciclarea înseamnă un mediu mai curat și reintrarea unor resurse numite materii prime secundare - adică sticlă, hârtie, metal sau textile reciclate - în circuitul economic. » Citeste


SCOALA SAPTAMINII
ase-bucuresti.jpg
ASE sărbătoreşte 103 ani de la înfiinţare
Academia de Studii Economice (ASE) sărbătoreşte 103 ani de la înfiinţare, prilej cu care vor fi organizate, în această săptămână, diverse evenimente cultural-artistice. Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei de învăţământ superior, manifestările aniversare vor debuta marţi cu vernisajul expoziţiei "Castele şi conace revitalizate: conservarea patrimoniului construit din perspectiva proprietarilor". Evenimentul este organizat de facultăţile de Marketing şi Business şi Turism, împreună cu Asociaţia Arche. Expoziţia este deschisă până luni, 18 aprilie, în foaierul Bibliotecii Centrale a ASE. » Citeste


INTERVIU
curaj_adrian.jpg
Adrian Curaj: "Pregătim metodologia, de şapte ani nu au mai fost organizate concursuri pentru posturile de directori de școli"
Ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, afirmă, într-un interviu acordat Agerpres, că este nevoie de echilibru pentru a stimula performanţa şi a răspunde nevoilor de echitate şi incluziune, adăugând că pentru prima dată în dezvoltarea cadrului curricular vor fi stabilite grupuri interdisciplinare, care vor lucra independent pe conţinuturile manualelor şcolare. ''(...) Cred în România educată şi cred că trebuie să ne dăm această şansă: de a participa la construcţia propriului viitor'', declară ministrul. » Citeste

EVENIMENT
Cei mai buni profesori vor fi premiaţi de studenţi pe 4 iunie la Alba Iulia
Studenţii sunt invitaţi să nominalizeze "profesorii tari" pentru distincţia "Profesor Bologna", care va fi acordată în cadrul unei gale, pe 4 iunie, la Alba Iulia. Potrivit unui comunicat al ANOSR, până pe 24 aprilie studenţii pot înscrie cadre didactice universitare pe care ei îi consideră a fi "profi tari" pe site-ul www.profitari.ro. Nominalizările vor fi evaluate printr-o procedură complexă, studenţii evaluatori urmând să decidă care sunt acei profesori ce merită în acest an distincţia "Profesor Bologna". » Citeste
agerpres.ro

Vizitatori
counter